Hvad er godt og dårligt indeklima?

Indeklimaet er det miljø, der omgiver os i vores hjem, på arbejdspladsen, i skolen og andre indendørs lokaler. Det omfatter blandt andet en boligs luftkvalitet- og fugtighed, temperatur, støjniveau, renlighed og belysning. Et godt indeklima er vigtigt for at sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bo, arbejde og opholde sig i en bygning. Det er altså i høj grad med til at skabe de optimale rammer for sundhed og trivsel.

Et godt indeklima skal være behageligt at opholde sig i, og det skal være sundt for os at være i.
Indeklimaet kan påvirke os både fysisk og psykisk, og det er derfor vigtigt, at det er så godt som muligt. Derudover kan en indeklima-optimering øge boligens levetid og værdi, samt medvirke til et lavere energiforbrug og mindre CO2-udledning.

Simple råd til et bedre indeklima

Der er mange faktorer, som er medvirkende til et godt indeklima. Det gælder blandt andet en behagelig og konstant rumtemperatur, god luftcirkulation og belysning, lav luftfugtighed og CO2-koncentration, ingen giftige stoffer, gasser som radon eller sporer fra skimmelsvamp, masser af frisk luft og hyppig rengøring.

For at sikre et godt indeklima, er det vigtigt at sørge for, at ovennævnte faktorer er tilstrækkeligt optimerede. Det kan du blandt andet gøre ved at følge disse råd i din hverdag:

 • Luft ud tre gange dagligt
 • Hav åbne døre i hjemmet, så luften kan cirkulere
 • Tør ikke tøj indenfor
 • Fjern kondens og fugt på vinduer og efter bad
 • Undgå store møbler op af ydervægge
 • Brug emhætten og / eller luft ud ved madlavning
 • Minimer brugen af stearinlys
 • Sørg for at få masser af lys
 • Bevar en jævn temperatur omkring 20-22 grader
 • Støvsug og gør rent jævnligt – især hvis du har kæledyr
 • Vedligehold ventilationssystemer
 • Undgå så vidt muligt støj ved sengetid
 • Undgå at ryge indenfor
 • Sørg for at dine vinduer er tætte
 • Sørg for at dine radiatorer er velfungerende

4 tegn på et dårligt indeklima

Der findes både synlige og usynlige tegn på et dårligt indeklima, og ofte er det ikke én faktor, der er skyld i et dårligt indeklima, men en kombination af flere. Vi har herunder samlet 4 tegn på et dårligt indeklima, der er meget relevante at være opmærksom på.

1. Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en af de hyppigste årsager til dårligt indeklima. Skimmelsvamp kan give anledning til øjenirritation, næsegener, hovedpine og hoste. Skimmelsvamp trives i fugtige og varme omgivelser, og derfor er det ofte et problem i kældre og badeværelser.

Eksponering af skimmelsvamp over længere tid kan være medvirkende til udvikling af allergier. Det er derfor vigtigt at holde øje og komme af med det hurtigst muligt, hvis man opdager eller mistænker det i sit hjem.

2. Støv og snavs

Støv er ikke kun et irriterende problem, det kan også være skadeligt for dit helbred. Støv indeholder bakterier, vira og svampe, og kan derfor give anledning til sygdomme som astma og allergi. Derudover kan støv også forværre eksisterende astma, allergi og andre sygdomme. Det er derfor ofte astmatikere og allergikere, der opdager, hvis indeklimaet i en given ejendom er for dårligt.

3. Høj luftfugtighed og kondens

Luftfugtighed er en anden faktor, der kan påvirke dit indeklima. En for høj luftfugtighed kan give anledning til skimmelsvamp, irriterende kondens på vinduer og i vindueskarmen samt medføre hovedpine og allergi. Derudover kan høj luftfugtighed ende ud i dyre fugtskader. Også dårlig isolering, der kan give kolde vægge, kan være en medvirkende årsag til opbygning af kondens.

Den relative luftfugtighed i boliger bør ligge på 25-65 procent. Når det er sommer, bør den ligge under 60-65 procent og om vinteren under 40-45 procent.

4. Fysiske symptomer

Fysiske symptomer som hovedpine, træthed, koncentratitonsbesvær, irriterede og kløende slimhinder, svimmelhed, kvalme og udvikling eller forværring af astma kan alle være tegn på et dårligt indeklima. 

Symptomer som uoplagthed og hovedpine skyldes ofte for meget CO2 i luften. CO2-niveauet i en almindelig stue er omkring 0,04%. Hvis CO2-niveauet stiger til 0,1% eller derover, kan det give anledning til træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Husk derfor altid at lufte ud i hjemmet og hav åbne døre mellem rummene, så luften kan cirkulere.

Som nævnt er mange tegn på et dårligt indeklima ikke til at se med det blotte øje. Til gengæld kan de dog påvises ved en indeklimamåling. Hvis du er i tvivl, om du lever i et dårligt indeklima, er det altså en mulighed (og en meget god idé) at få foretaget en indeklimamåling.

Sådan foregår en indeklima måling

Et dårligt indeklima kan påvirke din sundhed og trivsel, hvorimod et godt indeklima kan øge din boligs værdi og levetid. Med en måling af indeklima får du mulighed for at forbedre dit indeklima mere målrettet. 

Kort opsummeret giver en indeklimamåling dig viden om, hvordan dit indeklima er, hvorfor det er sådan, hvordan det kan forbedres, hvem der kan hjælpe dig med lige præcis dette, samt hvor meget det cirka vil koste dig. 

En indeklimamåling foregår hovedsageligt ved en byggeteknisk gennemgang samt målinger af værdierne for de forhold i huset, der har indflydelse på indeklimaet. Disse målinger inkluderer blandt andet temperatur og luftfugtighed, CO2-indhold i luften og hvorvidt der er tegn på skimmelsvamp. Derudover vil der også blive målt radon, støv og kemiske stoffer i luften.

Artiklens billede: Nora Hutton / Unsplash.com

Leave a comment